top of page
utulanature-graffat-02_edited.png

AJAAKO KIIRETTÄSI

TYHJYYDEN TUNNE?

Tyhjyyden tunne, uupumus, keskittymiskyvyn puute, someriippuvuus, riittämättömyyden tunne… Nämä kaikki ovat merkkejä siitä, että Sinun on painettava pause-nappulaa, otettava itsellesi aikaa ja pohdittava, elätkö omaa elämääsi vai jonkun muun.

 

Utula Naturen hiljaisuuden retriitti tarjoaa sinulle turvasataman, johon voit tulla, kun tarvitset taukoa arjen vaatimuksilta.
 

RETRIITIN ELEMENTIT

 

Retriitti pohjautuu itseohjautuvuuteen; on täysin yksilöllinen valintasi, mihin aktiviteetteihin haluat osallistua, mitä harjoituksia tehdä tai haluatko hyödyntää mahdollisuutta terapeuttiseen keskusteluun ja ohjaukseen retriitin aikana. Voit tulla meille halutessasi vain lepäämään.

Puhe- ja digipaasto ovat retriitin ainoat kiinteät kaikille yhteiset elementit


Kun suljemme pois ärsykkeitä kuten älylaitteet, puheen ja sosiaalisuuden, luonnon tarjoamat aistikokemukset korostuvat. Palaat luonnostaan aistilliseen yhteyteen kehontuntemusten kanssa; maistat paremmin herkullisen ruoan maut, kuulet linnun laulun, tunnet herkemmin saunan löylyjen lempeyden ja järviveden viileän hyväilyn ihollasi.

 

Avaudut taas elämän tarjoamille yksinkertaisille ja luonnollisille nautinnoille. Aistiminen ja kehotietoisuus ovat myös olennainen portti yhteyteen itsesi, omien tarpeittesi ja tunteittesi kanssa.

Utula Naturen retriitin terapeuttinen ohjaus pohjautuu ratkaisukeskeisen sekä arvo- ja tarkoituskeskeisen terapiasuuntausten periaatteisiin.

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa huomion ohjaamista mahdollisuuksiin ja keinoihin edetä kohti Sinulle merkityksellisiä päämääriä.

 

Arvo- ja tarkoituskeskeisyyden taustalla on ajatus siitä, että ihmisillä on sisäsyntyinen tahto tarkoitukselliseen elämään, jonka ytimessä on omien arvojen kirkastaminen sekä keinojen löytäminen toteuttaa niitä täysivaltaisemmin omassa päivittäisessä elämässä.

Näiden suuntausten yhteisvaikutuksena oivallat mikä Sinulle on tärkeää. Rakennat niiden kautta vahvan sisäisen motivaation tehdä tarvittavat muutokset ja löydät sinulle toimivat sekä realistiset keinot toteuttaa muutokset arjessa. 
 

ÄRSYKEPAASTO

 

Ärsykepaaston mahdollistaa puheesta vapaa, luonnollinen ympäristö. Hermostollemme on palsamia ”kuunnella hiljaisuutta” ja saada helpottavaa taukoa jatkuvasta normaalielämän tieto-, ärsyke- ja keskeytystulvasta. Emme kuitenkaan ole erämaassa, joten normaaleja elämisen ääniä voi kuulua esimerkiksi naapurista tai järveltä.

Puhepaastossa pidättäydymme puhumasta toisillemme, jolloin tietoisuuteemme nousee luonnollisesti sisäinen puheemme, ajatuksemme ja tunteemme. Yhteinen puhepaasto antaa vapautuksen myös sosiaalisista odotuksista, kun paine "small-talkiin" poistuu.

 

Monille on vapauttava tunne olla hiljaa ja keskittyä kokonaan itseensä, olematta kuitenkaan yksin. Jaetussa hiljaisuudessa saatat kokea täysin uudenlaisen yhteydentunteen ihmisiin.

Digipaasto tukee hiljaisuutta ja itsensä tiedostamiseen syventymistä, kun emme altistu ulkopuolisille, muiden tuottamille ajatuksille ja sisällöille. Tällöin se, mitä itse ajattelemme itsestämme, toiminnastamme ja elämästämme yleisesti nousee keskiöön.

 

Kirjojen lukeminen retriitillä on toki sallittua, mutta myös kirjoja lukiessa on hyvä pysyä tietoisena siitä, että myös kirjat ovat ulkopuolisista sisältöä ja näin ollen voivat estää syventymisen itsensä kohtaamiseen.


LUONTO JA LUONTOAKTIVITEETIT

Luonnossa oleminen virittää meidät yrittämättä luonnon taajuudelle, jota kuvastaa kokemuksina monille rauha ja läsnäolo. Luonnolla ei ole kiire mihinkään eikä tarvetta tehdä mitään.  Luonto hyväksyy kaiken sellaisenaan, eikä yritä olla muuta kuin mitä on.

Luonnossa näemme päättymättömän luonnollisen kiertokulun; syntymän, kasvun, rapistumisen ja kuoleman. Oleiltuamme luonnossa riittävän pitkään, nämä luonnolliset laadut alkavat sisäistyä myös itseemme, ja tunnemme uudenlaista lohdullista hyväksyntää itseämme, toisiamme ja elämää kohtaan.

Luonto tarjoaa myös loputtomasti nautintoa kauneuden, lämmön, tuoksujen ja tuntoaistimusten kautta.

Itseohjautuvat luontoaktiviteetit ovat lähisaariin soutelu, pyöräily, luontopolulla kävely ja SUP-lautailu. Vesiteitse voit tutustua lähisaariin tai Huuhanrannan 2 km pitkään kauniiseen luonnonhiekkarantaan. Pihastamme lähtee myös merkitty kävelyreitti (suuntaansa n. 2 km) Huuhanrannalle ja (suuntaansa n. 4 km) näköalapaikalle. Pyörällä pääset nostamaan hien pintaan tai tutkimaan lähiympäristöä metsäreittejä pitkin.

Ohjatut luontoaktiviteetit ovat noin 3 tunnin pituisia, yhteisiä retkiä luontoon hiljaisuudessa.

 

Riippuen sääolosuhteista ja ryhmän koosta, lähdemme joko yhteiselle soudulle lähisaareen, johon voimme rauhassa tutustua, luontoterapiakävelylle tai hiljaiselle patikkaretkelle, jossa kävelemme 7,5 km luontopolkua hiljaisuudessa näköalapaikalle ja takaisin pitkin kaunista Huuhanrantaa.

Liikkeen yhdistäminen hiljaiseen läsnäoloon tuo herkästi uusia näkökulmia ajatteluun ja elävöittää kehoa, vahvistaen kehotietoisuutta. Kohtaa tyhjyyden tunne luonnossa – yksin tai yhdessä.


HARJOITTEET


Itsenäiset harjoitukset ovat 4 tai 6 päivän retriitille työkirjan muotoon työstetty terapeuttinen prosessi, joka auttaa kasvattamaan tietoisuutta itsestäsi ja suhteesta elämään – omista ajatuksistasi, tunteistasi, tarpeistasi, haaveistasi, ihanteistasi, arvoistasi ja haasteistasi.

 

Prosessi auttaa sinua hahmottamaan tilannettasi, kirkastamaan siihen liittyvää tavoitetilaa arvojesi kautta, vahvistamaan motivaatiotasi sekä löytää tapoja ottaa käytännönaskeleita kohti ratkaisua tai muutosta.

Valitse harjoituksista itsellesi sopivat ja toteuta ne omassa tahdissa ja rauhassa. Voit tulla jakamaan kokemuksestasi ja jatkotyöstämään harjoitusten teemoja myös kahdenkeskiseen terapeuttiseen keskusteluun.

Ohjattu harjoitus on kehollinen äänimatka, jossa otetaan mukava selinmakuuasento omalla alustalla ja antaudutaan maan kannatteluun antaen instrumenttien äänen väreillä läpi kehomme, rentouttaa ja tasapainottaa oloamme.

 

Matkan lopuksi maataan hiljaisuudessa kiinnittäen huomio äänihoidon aikaansaamiin vaikutuksiin kehossa ja mielessä. Matkan jälkeen on mahdollisuus osallistua jakamispiiriin.​
 

JAKAMINEN


Kahdenkeskiset terapeuttiset keskustelut kuuluvat kiinteänä mahdollisuutena retriittiin (20min/kerta). Kun poistamme retriitillä kokemuksestamme tavallisimmat huomionvarkaat kuten sosiaalisen kanssakäymisen, älylaitteet ja melun, herkistymme sisäiselle kokemukselle, omille ajatuksille ja tunteillemme sekä kohtaamme väistämättä sen hetkisen todellisuutemme.

Tässä todellisuudessa saattaa tulla vastaan myös haastavia kokemuksia, vaikeita ajatuksia, tunteita ja kehontiloja, joiden kanssa oleminen voi tuntua vaikealta. Mikäli työstät retriitillä jotain itsellesi tärkeää teemaa, voit tulla jakamaan myös sitä ja halutessasi voit saada ohjausta ja ideoita teeman jatkotyöstöön.

Jakaminen vertaispiirissä on mahdollista tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Jakamispiiri pidetään kehollisen äänimatkan jälkeen ja voit valita, haluatko jäädä piiriin. Piirissä voit jakaa kokemuksiasi retriitistä omalla kielessäsi tai kuunnella vain muita hiljaisuudessa. Piirissä ei kommentoida toisten kokemuksia vaan harjoitellaan toistemme kuulemista avoimella mielellä ja sydämellä.

TYHJYYDEN TUNNE VAATII KOHTAAMISTA

Kaikki hiljaisuuden retriitin elementit auttavat myös kohtaamaan tyhjyyden tunnetta. Suoriutumistilassa tyhjyyden tunne on helppo peittää olemalla kiireinen, mutta se johtaa ennen pitkää uupumiseen.

Tyhjyyden tunnetta ei kannata vältellä tai peitellä, vaan kohdata se ja ympäröivä todellisuus ja pohtia, mikä tyhjyyden tunteen aiheuttaa. Elätkö omaa elämääsi vai jonkun muun? Mikä tekee Sinut onnelliseksi?

Utula Naturen hiljaisuuden retriitillä elämäsi suunta ja ratkaisut kirkastuvat, kun pääset yhteyteen itsesi kanssa ja tiedostat, mikä sinulle on oikeasti tärkeää.
 

utulanature-graffat-02_edited.png

UTULA NATURESTA SANOTTUA

"Kannatti tulla kauempaakin. Henkilökunta koirineen ja paikan ainutlaatuinen tunnelma jää kyllä mieleen. Tätä retriittiä on helppo suositella muillekin."

"Kiitos, kun olette luoneet paikan pysähtymiselle ja parantumiselle. Utulassa näkee, että olette laittaneet paikkaan sydämenne. Oli ehdottomasti sen arvoista ajaa kauempaakin, lähden kotiin rentoutuneena, kiitos teidän."

"Paikka on rauhallinen, persoonallinen, lepoa sielulle ja silmille. Puhdasta ja raikasta, Maiju ja Paulo todella ystävällisiä ja huomaavaisia. Aivan paras paikka Suomessa. Konsepti erinomainen, ei tungosta! Kaikilla tilaa olla rennosti. "

"Sain kokea Utulassa kaikki luonnon sävyt myrskystä peilityyneen Paikka on kerrassaan ihana ja oivallinen elämän pohtimiseen ja omien prioriteettien tarkasteluun."

bottom of page