top of page
utulanature-graffat-02_edited.png

RETRIITIN FILOSOFIA

 

Retriitti pohjautuu itseohjautuvuuteen; on täysin yksilöllinen valintasi, mihin aktiviteetteihin haluat osallistua, mitä harjoituksia tehdä tai haluatko hyödyntää mahdollisuutta terapeuttiseen keskusteluun ja ohjaukseen retriitin aikana. Voit tulla meille myös yksinkertaisesti lepäämään. Puhe- ja digipaasto ovat retriitin ainoat kiinteät kaikille yhteiset elementit.

Kun suljemme pois ärsykkeitä kuten älylaitteet, puheen ja sosiaalisuuden, luonnon tarjoamat aistikokemukset korostuvat ja palaamme myös luonnostaan aistilliseen yhteyteen kehontuntemusten kanssa; maistamme paremmin herkullisen ruoan maut, huomamme linnun laulun, tunnemme herkemmin saunan lempeät löylyt  ja järviveden viileän hyväilyn ihollamme. Avaudumme taas elämän tarjoamille yksinkertaisille ja luonnollisille nautinnoille. Aistiminen ja kehotietoisuus ovat myös olennainen portti yhteyteen itsen, omien tarpeiden ja tunteiden, kanssa.

 

Utula Naturen retriitin terapeuttinen ohjaus ja ohjatut prosessit (työkirjan digidetox ja digimindfulness -prosessit) pohjautuvat ratkaisukeskeisen sekä arvo- ja tarkoituskeskeisen terapiasuuntausten periaatteisiin. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa huomion ohjaamista mahdollisuuksiin ja keinoihin edetä kohti sinulle merkityksellisiä päämääriä. Arvo- ja tarkoituskeskeisyyden taustalla on ajatus siitä, että ihmisillä on sisäsyntyinen tahto tarkoitukselliseen elämään, jonka ytimessä on omien arvojen kirkastaminen sekä  keinojen löytäminen toteuttaa niitä täysivaltaisemmin omassa päivittäisessä elämässä. Näiden suuntausten yhteisvaikutuksena oivallat mikä sinulle on tärkeää, rakennat niiden kautta vahvan sisäisen motivaation tehdä tarvittavat muutokset ja löydä sinulle toimivat sekä realistiset keinot toteuttaa muutokset arjessa.

 

 

RETRIITIN ELEMENTIT

 

HILJAISUUS

 

Puhepaastossa pidättäydymme puhumasta toisillemme, jolloin tietoisuuteemme nousee luonnollisesti sisäinen puheemme, ajatuksemme ja tunteemme. Yhteinen puhepaasto antaa vapautuksen myös sosiaalisista odotuksista, kun paine small-talkiin poistuu. Monille on vapauttava tunne olla puhumatta ja saada luvallisestikääntyä kohti itseä, mutta olematta kuitenkaan yksin.

 

Digipaasto tukee hiljaisuutta ja itsen tiedostamisen syventymistä, kun emme altistu ulkopuolisille sisällöille – muiden tuottamille ajatuksille ja sisällöille. Tällöin se mitä itse ajattelemme itsestämme, toiminnastamme ja elämästämme yleisesti nousee keskiöön. Kirjojen lukeminen retriitillä on toki sallittua, mutta myös kirjoja lukiessa on hyvä pysyä tietoisena siitä, että myös kirjat ovat ulkopuolisista sisältöä ja näin ollen voi estää itsen kohtaamisen syventymistä.

 

Ärsykepaaston mahdollistaa puheesta vapaa, luonnollinen ympäristö. Hermostollemme on palsamia ”kuunnella hiljaisuutta” ja saada helpottavaa taukoa jatkuvasta normaalielämän tieto- , ärsyke- ja keskeytystulvasta. Emme kuitenkaan ole erämaassa, joten normaaleja elämisen ääniä voi kuulua esim. naapurista tai järveltä.

 

 

LUONTO

 

Luonnossa oleminen virittää meidät yrittämättä luonnon taajuudelle, jota kuvastaa kokemuksina monille rauha ja läsnäolo. Luonnolla ei ole kiire mihinkään, ei tarvetta tehdä mitään vaikka kasvua kyllä tapahtuu, luonto hyväksyy kaiken sellaisenaan, eikä yritä olla muuta kuin mitä on. Luonnossa näemme päättymättömän luonnollisen kiertokulun; syntymän, kasvun ja rapistumisen ja kuoleman. Oleiltuamme luonnossa riittävän pitkää, nämä luonnolliset laadut alkavat sisäistyä myös itseemme ja tunnemme uudenlaista lohdullista hyväksyntää itseämme, toisiamme ja elämää kohtaan. Luonto tarjoaa myös loputtomasti nautinoa kauneuden, lämmön, tuoksujen ja tuntoaistimusten kautta.

 

Mikäli haluat antaa kehollesi liikettä tai tutkia lähiympäristöä, käytössäsi on soutuvene, pyörä sekä SUP-laudat itseohjautuvia aktiviteetteja varten. Vesiteitse voit tutustua lähisaariin tai Huuhanrannan 2 km pitkään kauniiseen luonnonhiekkarantaan. Pihastamme lähtee myös merkattu kävelyreitti (suuntaansa n. 2 km) Huuhanrannalle ja (suuntaansa n. 4 km) näköalapaikalle. Pyörällä pääset nostamaan hien pintaan tai tutkimaan lähiympäristöä metsäreittejä pitkin.

 

Ohjatut luontoaktiviteetit ovat pitkiä, n. 3 tunnin pituisia, yhteisiä retkiä luontoon hiljaisuudessa. Riippuen sääolosuhteista ja ryhmän koosta, lähdemme joko yhteiselle kirkkovenesoudulle lähisaareen, jossa saamme omaa aikaa tutustua saareen rauhassa tai lähdemme kävelylle hiljaisuudessa 7,5 km luontopolun hiljaisuudessa näköalapaikalle ja takaisin pitkin kaunista Huuhanrantaa. Liikeen yhdistäminen hiljaiseen läsnäoloon tuo herkästi uusia näkökulmia ajatteluun ja elävöittää kehoa, vahvistaen kehotietoisuutta.

 

 

HARJOITTEET

Itsenäiset harjoitukset ovat  4 tai 6 päivän retriitille työkirjan muotoon työstetyt terapeuttiset prosessit, jotka auttavat kasvattamaan tietoisuutta itsestäsi ja suhteesta elämään - omista ajatuksista, tunteista, tarpeista, haaveista, ihanteista, arvoista ja haasteista. Itsenäisesti työstettäviä teemoja kesällä 2024 ovat digidetox, digimindfulness tai mikä tahansa itsellesi ajankohtainen teema

  • Digidetox-prosessi (4 pv retriitti): Prosessi kasvattaa itsetuntemusta ja tietoisuutta älylaitteiden käytön taustalla vaikuttavista tarpeista, tunteista ja seurauksista omassa elämässäsi. Prosessi motivoi myös pohtimaan, mikä elämässäsi on sinulle kaikkein tärkeintä ja millainen  älylaitteiden käyttö ja niiden rooli olisi linjassa itsellesi tärkeiden tavoitteiden kanssa.

  • Digimindfulness -prosessi (6 pv retriitti): Prosessi on  luonnollinen jatko 4 pv digidetox -prosessille vieden siinä syntyneen itsetuntemuksen ja sen tuomat oivallukset käytännön tasolle omaan arkeen. Luot prosessin avulla itsellesi hyvin käytännönläheisen toimintasuunnitelman, jonka avulla muutat älylaitteiden roolia ja käyttöä elämässäsi pysyvästi omien arvojen ja tavoitteiden mukaisiksi. 

  • Itsellesi ajankohtainen teema -prosessi (4 tai 6 pv retriitti): Prosessi auttaa sinua hahmottamaan tilannettasi, kirkastamaan siihen liittyvää tavoitetilaa arvojesi kautta, vahvistamaan motivaatiotasi sekä löytää tapoja ottaa käytännönaskeleita kohti ratkaisua tai muutosta.

Valitse harjoituksista itsellesi sopivat ja toteuta ne omassa tahdissa ja rauhassa. Voit tulla jakamaan kokemuksestasi ja jatkotyöstämään harjoitusten teemoja myös kahdenkeskiseen terapeuttiseen keskusteluun.

 

Ohjattu harjoitus on kehollinen äänimatka, jossa otetaan mukava selinmakuu asento omalla alustalla ja antaudutaan maan kannatteluun antaen instrumenttien äänen väreillä läpi kehomme, rentouttaa ja tasapainottaa oloamme. Matkan lopuksi maataan hiljaisuudessa tuoden huomio kehontuntemuksiin ja äänihoidon aikaansaamiin vaikutuksiin kehossa sekä mielessä. Matkan jälkeen on mahdollisuus osallistua jakamispiiriin.

JAKAMINEN

Kahdenkeskiset terapeuttiset keskustelut kuuluvat kiinteänä mahdollisuutena retriittiin (30min/kerta). Kun poistamme retriitillä kokemuksestamme tavallisimmat huomionvarkaat kuten sosiaalisen kanssakäymisen, älylaitteet ja melun, herkistymme sisäiselle kokemukselle, omille ajatuksille ja tunteillemme sekä kohtaamme väistämättä sen hetkisen todellisuutemme. Tässä todellisuudessa saattaa olla myös haastavaa kokemusta, vaikeita ajatuksia, tunteita ja kehontiloja, joiden kanssa oleminen voi tuntua vaikealta.  Mikäli työstät retriitillä jotain itsellesi tärkeää teemaa, voit tulla jakamaan myös siitä ja halutessasi voit saada ohjausta ja ideoita teeman jatkotyöstöön.

Jakaminen vertaispiirissä on mahdollista tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Jakamispiiri pidetään kehollisen äänimatkan jälkeen ja voit valita, mikäli haluat jäädä piiriin. Piirissä voit jakaa kokemuksestasi retriitillä omalla kielessäsi tai kuunnella vain muita hiljaisuudessa. Piirissä ei kommentoida toisten kokemuksia vaan harjoitellaan toistemme kuulemista avoimella mielellä ja sydämellä.


 

utulanature-graffat-02_edited.png

UTULA NATURESTA SANOTTUA

"Kannatti tulla kauempaakin. Henkilökunta koirineen ja paikan ainutlaatuinen tunnelma jää kyllä mieleen. Tätä retriittiä on helppo suositella muillekin."

"Kiitos, kun olette luoneet paikan pysähtymiselle ja parantumiselle. Utulassa näkee, että olette laittaneet paikkaan sydämenne. Oli ehdottomasti sen arvoista ajaa kauempaakin, lähden kotiin rentoutuneena, kiitos teidän."

"Paikka on rauhallinen, persoonallinen, lepoa sielulle ja silmille. Puhdasta ja raikasta, Maiju ja Paulo todella ystävällisiä ja huomaavaisia. Aivan paras paikka Suomessa. Konsepti erinomainen, ei tungosta! Kaikilla tilaa olla rennosti. ”"

"Sain kokea Utulassa kaikki luonnon sävyt myrskystä peilityyneen Paikka on kerrassaan ihana ja oivallinen elämän pohtimiseen ja omien prioriteettien tarkasteluun."

bottom of page